Wat is MEP?

Het Model European Parliament (MEP) is een jaarlijks project waarbij leerlingen van verschillende scholen in een rollenspel het Europees Parlement nabootsen. Elk jaar in mei zijn honderddertig Gelderse Europarlementariërs in spe, gekleed in kokerrok, mantelpak en net kostuum, te vinden in en om Arnhem. In deze week wordt gediscussieerd, gedebatteerd en gespeecht over verschillende actuele Europese onderwerpen.

Dertien Gelderse scholen nemen deel aan de Gelderse MEP-conferentie. Elke school vertegenwoordigt met een delegatie van tien leerlingen een bepaalde Europese lidstaat. Die tien Europarlementariërs worden verdeeld over tien verschillende commissies, met elk een eigen Europees vraagstuk waar over gediscussieerd gaat worden. In elke commissie zitten dus dertien Europarlementariërs; één per deelnemende school.

De commissieleden krijgen twee dagen de tijd om op verschillende locaties in de regio Arnhem een resolutie op te stellen. Daarin staan de belangrijkste problemen en de daarbij behorende oplossingen met betrekking tot hun vraagstuk.

Tijdens de plenaire vergaderingen in het Huis der Provincie Gelderland komen alle Europarlementariërs op donderdag en vrijdag bij elkaar en worden de opgestelde resoluties verdedigd en bediscussieerd. Na een uitvoerige behandeling met voor- en tegenspeeches, vragen, een debat en amendementen, mogen alle deelnemers stemmen. Zo wordt de resolutie aangenomen of afgewezen.

Van elke school wordt één leerling geselecteerd voor de nationale MEP-conferentie in Den Haag, in het najaar van 2024. De 13 leerlingen die door mogen naar de nationale MEP-conferentie maken zelfs weer kans om door te gaan naar een van de internationale conferenties! Zo blijkt het maar: je begint dit jaar in Gelderland, maar over minder dan 1 jaar zou jij in een Europese stad kunnen staan!

Deelname aan het MEP is een goede kans om spreek- en debatvaardigheden te verbeteren en om een beeld te krijgen de werking van het Europese Parlement.  Het MEP is echter nog veel meer dan dat. Buiten de officiële vergaderingen gaat het MEP namelijk gewoon door. Zo is er op maandag een actieve teambuilding en zal de dinsdagavond op een leuke culturele manier worden gevuld. Deelnemers trekken met elkaar op, gaan samen uit eten, delen nieuwe ervaringen en formele discussies worden informeel…

Ook in 2024 belooft de Gelderse MEP-Conferentie een onvergetelijke te worden!