Vergaderlocaties 2018

Ook dit jaar zijn er weer verschillende bedrijven zo vriendelijk geweest om een vergaderzaal vrij te maken voor de commissievergaderingen. De tien commissies zijn verspreid over de locaties en zullen gedurende twee dagen hard aan het vergaderen zijn over hun vraagstuk.

De commissies zijn als volgt verdeeld:

Commissie

Locatie

Commissie Buitenlandse Zaken, subcommissie Veiligheid en Defensie

Commissie Internationale Handel

Commissie Buitenlandse Zaken, subcommissie Mensenrechten

Commissie Cultuur en Onderwijs

De commissie van Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken

Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken

Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Commissie Constitutionele Zaken

Commissie Constitutionele Zaken, subcommissie Burgerschap

Commissie Industrie, Onderzoek en Energie